Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều có khoản chi phí tiền ăn trưa, ăn ca cho người lao động. Vậy khoản chi phí này có tính vào thuế thu nhập cá nhân hay không? Ngoài những vướng mắc về cách đăng ký mã số thuế tncn, thì nội dung thuế thu nhập cá nhân đối với tiền ăn trưa, ăn ca đang là vấn đề được các doanh nghiệp và người lao động đặc biệt quan tâm hiện nay.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thu nhập từ tiền lương, tiền công, thì thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: 

-Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền; 

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau: 

+ Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; 

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; \

+ Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực; Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao; Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều 2 phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Ngoài ra, không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau: Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước. 

Nội dung trên hóa đơn điện tử bao gồm những gì? 

Sao lưu và phục hồi dữ liệu trên HTKK bằng cách nào?

Căn cứ vào các quy định nêu trên có thể rút ra kết luận, nếu doanh nghiệp có thực hiện việc tổ chức ăn trưa giữa ca, ăn trưa cho người lao động với hình thức mua suất ăn thì khoản tiền này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Như vậy, trên đây là những nội dung quan trọng giúp giải đáp vướng mắc liệu tiền ăn trưa, ăn ca có tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động hay không. Đây là câu hỏi xuất phát từ thực tế tại các doanh nghiệp hiện nay. Do vậy hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích để có thể áp dụng triển khai vào thực tiễn công việc tại doanh nghiệp mình, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động.

 

5/5 - (1 vote)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *