Trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay, hóa đơn điện tử đã và đang là sản phẩm thông minh tiên tiến đáng được quan tâm nhất, nhất là kể từ sau Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Trước tình hình này, Chính phủ đã có những văn bản hướng dẫn cụ thể về các vấn đề mà nhiều cá nhân, doanh nghiệp còn đang vướng mắc về hóa đơn điện tử như: hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không? Hóa đơn điện tử có hủy được không?… Trong phạm vi bài viết này, người viết xin nhấn mạnh hậu quả khi vi phạm không hủy hóa đơn và hóa đơn điện tử. 

Tại Điều 26 trong Dự thảo Nghị định mới quy định về việc xử phạt hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn được trình bày như sau:

a. Phạt cảnh cáo

Đây là mức phạt dành cho các hành vi chậm hủy hóa đơn giấy từ 01 đến 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế mà có tình tiết giảm nhẹ.

hủy hóa đơn điện tử

b. Xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

 
Mức phạt này được áp dụng dành cho các hành vi vi phạm dưới đây:

– Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định;

– Chậm tiến hành hủy hóa đơn giấy từ 1 ngày đến 10 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử thay thế của cơ quan thuế.

c. Xử phạt hành chính từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng 

Đây là mức phạt được áp dụng cho:

– Chậm tiến hành hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa qua sử dụng từ trên 10 ngày làm việc trở lên kể từ thời điểm nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử thay thế của cơ quan thuế;

– Không tiến hành hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa qua sử dụng kể từ khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử thay thế của cơ quan thuế;

– Không tiến hành hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót;
– Không tiến hành hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

Để khắc phục tình trạng bị xử phạt hành chính đối với từng trường hợp như trên theo quy định của Pháp luật, các cá nhân, doanh nghiệp bắt buộc phải hủy hóa đơn theo quy định hiện hành

Như vậy có thể thấy, đối với hành vi không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Từ những nội dung được nêu rõ trên, các doanh nghiệp cần nắm rõ để có thể thực hiện triển khai sử dụng theo quy định về hóa đơn điện tử một cách hiệu quả nhất, hợp pháp nhất và không làm ảnh hưởng đến công việc của doanh nghiệp.
https://dinhduong.edu.vn/

https://dinhduong.edu.vn/category/tu-van

Rate this post
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *