Hiện nay, nhiều công ty có nhu cầu thành lập, mở thêm chi nhánh, chính vì vậy, việc tìm hiểu về việc in hóa đơn gtgt, tìm hiểu về việc khai thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh là việc vô cùng cần thiết để đảm bảo các doanh nghiệp có thể thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, hóa đơn.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế như sau:

– Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Đối với trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế sẽ tiến hành thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Còn nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, có tài khoản tiền gửi ngân hàng riêng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Bên cạnh đó, tùy vào tình hình thực tế trên địa bàn quản lý mà cục trưởng cục thuế địa phương sẽ quyết định về việc nơi kê khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke.

– Nếu trong trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Còn đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Nếu trong trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi thực hiện việc điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

TIỀN ĂN TRƯA, ĂN CA CÓ TÍNH VÀO THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHÔNG?

Nội dung trên hóa đơn điện tử bao gồm những gì? 

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên thì có thế rút ra kết luận như sau: việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với các chi nhánh sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp. Pháp luật đã quy định rất rõ về các trường hợp nào phải thực hiện việc kê khai thuế giá trị gia tăng.

Việc kê khai thuế giá trị gia tăng là một trong những nghĩa vụ của các doanh nghiệp. Để đảm bảo việc thực hiện kê khai được nhanh chóng, chính xác, đúng thẩm quyền, các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và nắm bắt rõ các quy định pháp luật về vấn đề này, xác định rõ xem doanh nghiệp, chi nhánh của mình thuộc đối tượng nào, được quy định ra sao để thực hiện được chính xác nhất, tránh sai sót không đáng có.

 

Rate this post
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.